Разпределителни шкафове и табла

Разпределнителни и влагоустойчиви табла

You are here


   

Типово тествани табла от серията XL³ 125, 160, 400, 800, 4000 И 6300 А

Таблата от серията XL3 са предназначени за административно и жилищно строителство за инсталация на апаратура до 630А

   

Табла и шкафове Atlantic – E, Marina

Индустриални шкафове и табла с повишенa прахо- и влагоустойчивост. Огромното разнообразие от индустриални шкафове и табла от сериите Алтис , Атлантик, Марина могат да удовлетворят всякакви изисквания относно степен на защита, размер и цена.

   

Модулни табла Plexo³

Модулни табла със защита IP 65 за открит монтаж или за вграждане, с повишена прахо – и влагоустойчивост

   

Разпределителни табла Practibox

Разпределителни табла Practibox за вграден монтаж – от 6 до 16 модула.

   

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА PRACTIBOX³

Пълна гама табла за вграждане Practibox³

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved