Управление на осветлението и аварийно осветление

You are here


      

Управление на осветлението

Управление на осветлението Legrand предлага устойчиви решения, за да станат сградите по-енергийно ефективни. Те гарантират икономия на енергия, намаляване на разходите и са екологично чисти, като се вземат предвид нуждите на обитателите на сградите

      

Аварийно и евакуационно осветление

Аварийното осветление на Legrand съчетава безопасността с енергийната ефективност. Изберете най-подходящото решение между аварийни осветители с възможност да бъдат поддържани, такива без поддръжка и комбинирани осветители за аварийно осветление, в зависимост от вашите нужди и вида на сградата.

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved