You are here

New 10' display

10" сензорен дисплей

 

Достъп до всички функции на автоматизация, използвайки графичен интерфейс:

ръчно стартиране на сценарии или предварително програмирани такива, управление на осветлението,

контрол на щори, показване и управление на температура,

активиране/деактивиране на аларма против взлом в обезопасени зони,

управление на система на звука (избор на източник на музика,

управление на силата на звука и други) и видео монитор за позвъняване на входната врата

 
Touch screen 3.5"

 

 

3.5" сензорен дисплей

 

Достъп до всички функции за автоматизация на My Home чрез икони:

стартиране на сценарии, управление на осветление и щори, управление и показване на температура,

активация/деактивация на аларма, управление на звука, мониторинг на консумация.

 
IP server

 

 

TCP - IP  webserver

 

Използва се за комуникация между BUS/SCS инсталации и TCP-IP интернет мрежи

за управление и инсталация от дистанция чрез компютър или мобилен телефон, свързани с интернет

 

 

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved