You are here

Традиционен контрол

 

Може да се използва както за индивидуално управление,  

така и за контрол на определно пространство или

цялостен контрол чрез обикновен конфигуратор.

 

Сензорен контрол

 

Наличен в два варианта: бял и черен,

осигурява същите функционалности

като традиционния контрол

с високотехнологичен бутон.

 

 

1”2 сензорен екран

 

В зависимост от избраното програмиране,

той позволява контрол на осветлението,

щорите, системата на звука или различни други сценарии.

Функциите, отнасящи се до него, са показани на LCD монитор.

 

Контролери с различни приложения

 

Свързани директно със захранващите мотори,

те позволяват потребителите да управляват 1 или 2 щори (контролери с 2 или 4 изхода).

Инсталират се в потребяваюите модули  и получават команди чрез BUS/SCS.

 

 

Радио / Zigbee® контрол

 

Индивидуалните предавател/приемник са дикертно свързани с моторите на ролетните щори.

Могат да получават команди от друга индивидуална или централизирана Радио / Zigbee®

 контрола или да изпращат команди на самите себе си.

Централизираните контроли не изискват никакво окабеляване.

Всички модули за управление могат да се монтират с обикновена декоративна рамка, вместо с сензорна.

 

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved