You are here

Управление на консумацията

 

Позволява наблюдение на обикновен екран на консумацията на електричество, вода и газ.

Събраната чрез измерващите интерфейси информация се предава чрез BUS/SCS на 3.5” сензорен екран,

който показва цялостната консумация във фигури или хистограми. Индикаторът за електрическа консумация

може да управлява 3 различни цикъла и е възможно няколко индикатора да бъдат инсталирани.

Информация относно консумацията на вода и газ се получават чрез използването на интерфейс с импулсен брояч.

Информацията се съхранява в паметта за всеки един час в продължение на една година

 
     

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved