You are here

Mosaic - Решения, проектирани да отговарят на специфичните изисквания на работните места. Серията предлага:

-       продукти, допринасящи за цялостното изграждане на сградата

-       гарантирана съвместимост между различните компоненти на системата

-       атрактивен дизайн за цялостната инсталация

  

 

 

Предимства на системата Mosaic

Бърза инсталация

Почти всички продукти имат автоматични клеми, осигуряващи безопасно свъзване.

Системата Mosaic има системи за бързо свързване за осветление или VDI.

 

Гъвкава и адаптивна инсталация

За всякаква конфигурация: двоен под или окачен таван, системата Mosaic има различно поддържащо оборудване, най-вече за захранващото напрежение и информационните мрежи.

 

Лесна за употреба, изчистен и атрактивен дизайн

Системата Mosaic гарантира пълна съвместимост с всички елементи на системата и акрактивен дизайн при изграждането на цялостната електрическа инсталация.

 

Лесна поддръжка

Продуктовото разнообразие на системата (колонки, кабелни канали, подови кутии и др.) прави едновременно работата и поддържането лесно: подготовка за инсталация в помещението в последния момент, лесен достъп до кабели и функции.

 

Еко продукти - с грижа към околната среда

Жизнения цикъл на всеки продукт от системата Mosaic е анализиран с цел намаляване въздействието върху околната среда, от производството чак до излизането от употреба. Резултатите от тези анализи са дадени в PEPs (Product Environmental Profiles). Този символ ще ви позволи да идентифицирате продуктите, които активно допринасят за оптимизиране на използваната енегрия в сградата.

 

 

 Mosaic RJ

 

 

 

 

200 иновативни функции

 

За индивидуални работни места

Осигурява достъп до захранващото напрежение, ELV и контролните модули на индивидуално проектираните работни места: гъвкави офисни пространства, центрове за информационни услуги и др.

 

Стандартни розетки с LCS2 медни преходни конектори. Налични в 10 Gig., Кат. 6 и 5e, покриват изискванията на UTP, FTP, STP.

Компютърни розетки. USB и IEEE 1394 розетки могат да се използват, за да улеснят потребителя при свързване на всякакви компютърни устройства (дигитална камера, USB памет, PDA, др.)

 

 

 

 

За общи работни пространства

 

Иновативни решения за цялостен контрол на осветлението, аудио и видео оборудването, достъп до мрежите за пренос на данни в заседателни стаи, конферетни зали, тренировъчни зали и др.

 

Контрол на осветлението

Новата система Mosaic позволява цялостен контрол на осветлението. Базираща се на BUS технологията, системата е идеална за употреба и работа в условията на обществените сгради. Може да се използва за индивидуален контрол на осветлението, за контрол на различни зони или пък централизирано, за програмиране на таймери и дори за управление на ролетни щори и др. Всичко това може да се контролира от сензорен дисплей.

 

Аудио и видео оборудване – за да бъдете в крак с последните технологии в аудио и видео инсталациите, системата Mosaic има няколко нови допълнителни функции:

 

-       HDMI аудио и видео розаетки “high definition” звук и картина, без влошаване на качеството, тъй като няма компресия.

-       YUV видео розетка за “high definition” аналогово качество на видео предаването, например между DVD устройство и видео проектор или плазма или LCD ТВ екран.

-       HD15 видео розетка за пренос на VGA, XGA или VESA аналогов видео сигнал между две клеми

-       3,5 мм аудио жак за стерео връзка от преносими устройства

 

Wi-Fi точка за достъп

Задължително за VDI мрежите оборудвани с RJ розетка. Използва се за подсилване на безжичната връзка като се запазва и кабелната връзка.

 
 

 

 

 

 

За общи пространства за преминаване

 

Решения, използващи самостоятелни единици и продукти интегрирани в сградата, за достъп до основното захранване или автоматично осигуряващи осветление в междинни зони, коридори, кафе площи и др.

 

Светещи надписи

За идентифициране на специфини площи или стаи. Предлагат се в 2 и 5-модулна версии. Подстветка от бели или сини светодиоди с предварително отпечатани светодиоди. Детектор за движение с инфраред клетка.

 

Светещ индикатор за препядствия

Детектор за движение, маркира пространствата за преминаване и индикира препядствията чрез LED светлинен лъч и устройство за светлинен сигнал.

 

Модул за осигуряване на кабели

Устойчивост против изваждане на кабела до 300 N (35 кг). Когато се използва в комбинация с контакт, служи за предпазване от случайно изваждане на щепсела на чувствително електрооборудване (фотокопирни машини, факс машини, компютри, др.)

 

 

 

 

 

За рецепции

 

Лесни за употреба функции: контрол на осветлението, контрол на достъпа, информация за обратна връзка, сигурност, др., за подобряване рецепциите, секретарски офиси, информационни точки и др. Пространства.

 

1000W димер

За контрол на различни товари. Използва се за контрол на различни нива на осветеност, в зависимост от осветеността, която изисква определеното пространство.

 

Основен панел за технически аларми

Информация за повредата чрез звуков и визуален сигнал. Има LEDs идентификация на повредата и държач на етикети за идентифициране на сигнализиращото устройство.

 

Контрол на достъпа

Лесни за употреба функции, осигуряващи достъп за площите на рецепциите и същевременно защитаващи онези, за които искате да ограничите достъпа.

2 метода на работа: самостоятелен и централизиран.

3 типа четци, отговарящи на изискванията на всяка функция.

1. картов четец – светлинен индикатор  “отворено/затворено”

2. цифрова клавиатура – светлинен индикатор “отворено/затварено”

3. биометричен четец – LCD екран с LED индикатор за програмиране и идентификация

 

 Mosaic control

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved