You are here

DMX3

Комутационни апарати, за защита на електрически вериги от къси съединения и претоварване до 4000 А. Силовите контакти на въздушните прекъсвачи са предназначени да комутират вериги до 1000 V. Въздушните прекъсвачи от серията DMX3 са снабдени с два вида защити: стандартна - термо-магнитна до 1250А и електронна – от 250А до 4000А, с регулиране на параметрите в широк диапазон в зависимост от конкретния модел на прекъсвача.
 
DMX3 прекъсвачите имат две изпълнения: за фиксиран монтаж и изваждаем, който може да бъде окомплектован с механизъм за автоматично изваждане тип Debro LiftТМ.
 
Въздушните прекъсвачи са предназначени за монтаж в главни разпределителни табла. Основно преимущество на серията е лекотата при избор, инсталиране и последваща експлоатация.

Преимущества на прекъсвача:

- Взаимозаменяемост на оборудването;
- Висока безопасност за обслужващия персонал;
- Блокировка на блока за защита и управление;
- Висока точност на настройките на параметритена електронна защита;
- Свобода при избора на вспомагателни механизми;
- Възможност за създаване на АВР чрез три апарата.

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved