You are here

 

DPX3

Автоматичните  прекъсвачи с лят корпус DPX3 се предлагат с термомагнитна и електронна защита за номинални токове от 16 A до 1600 А и изключваща способност от 16 kA до 100 кА. Главните конструктивни особености на серията автоматични прекъсвачи DPX3 са:
-         Oптимизираните размери,
-          Лесен монтаж,
-          Безопасна експлоатация,
-          Висока надеждност.

 

MCCBs за включване, изключване, контрол, изолация и защита на нисковолтови електрически вериги

Доставят се в комплект с изолационни бариери, винтови клеми макс. 120мм2 (за гъвкав кабел) или  мкас.150 мм2 за твърд кабел с аксесоари

Могат да се дооборудват с аксесоари

В съответствие със стандарт IEC 60947-2

   
DPX 3160   Широк набор от аксесоари, 2 размера : DPX ³ 160 и DPX ³ 250
5 нива на изключваща способност: 16, 25, 36, 50 и 70 кА

Термо-магнитна защита в целия диапазон  DPX³ и електронна защита при DPX³ 250

Могат да се монтират на DIN шина или на плоча в XL3 шкафове и табла
 
       
  3 размера: DPX 250, DPX 630 и DPX 1250/1600

3 нива на изключваща способност: 36, 50 и 70 кА

Термо-магнитна защита до 1250 A и електронна защита на разположение в целия диапазон на DPX
 
       
       

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved