You are here 

 

 
Плексо


НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВАШАТА ИНСТАЛАЦИЯ: ИЗОБИЛИЕ ОТ ПРОСТРАНСТВО В ТАБЛОТО

Оптимизирани кабелни трасета и кабелна организация:
Изобилие от пространство зад, между и отстрани на шасито, което позволява окабеляването да става лесно
Plexo
     
     
 МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН РЪКАВ: МАКСИМАЛНА ГЪВКАВОСТ
     

     Вертикалният мултифункционален  ръкав е съвместим с 2 или 3 редни шкафове и могат да бъдат оборудвани с модули за управление Osmoz, P17 промишлени контакти или празни панели
 Plexo IP 65  УМНИ АКСЕСОАРИ ПЕСТЯЩИ ВРЕМЕ

   Кабелни входове в горната и долната част на корпуса, могат да бъдат оборудвани с различни размери крайни капачки (IP 65 IK 09 защита при наличие на кабел)? или ISO щуцери
     
     
 Plexo ip 65  ОТ 2-72 МОДУЛА
 

Широка гама от табла, 11 размера:

 - 2-8 модула
 - 12 модула - 1 до 3 реда
 - 18 модула - 1 до 4 реда
 

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved