You are here

 floor box  

Подови кутии

 

За хармонично интегриране в изгледа на сградата.

Могат да бъдат вградени директно в бетона или в двоен под.

В съответствие със стандарт EN 60-670 / EN 50085-2-2.

 


   

Модули за бюро и заседателни зали

 

Отличен дизайн, атрактивен вид лесен за употреба;

няколко метода за закрепване към работното бюро;

изпълнява изискванията за мобилност и гъвкавост;


 Legrand colomn  

Колонки

- гъвкавост: адаптират се лесно за офисно преконфигуриране.

Колонните модули (оборудвани или за оборудване) правят адаптацията по-лесна.

Серията предлага и мини колонки, позволяващи дискретен монтаж под бюро.

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved