You are here

       LR 6kA
         6A-63A
 

    LR Дефектнотокови защити
    30mA- 300mA

 
     Варианти:
     крива В и С
    -еднополюсни до 63А
    -2 полюсни до 63А
    -3 полюсни до 63А
    -4 полюсни, крива С, до 63А
     Варианти:
   АС и А тип
  -2 полюсни до 300мА
  -4 полюсни до 400мА
 
       
       

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved