You are here

МОДУЛЕН ШКАФ ЗА ВГРАДЕН МОНТАЖ

 

Доставя се в комплект с
- Meтална конзола за  вграждане 
- Подвижно шаси с монтажна шина
- Клеми за защитни проводници, довършителни рамка и изолирана челна плоча

       
           
 

 МОДУЛЕН МЕТАЛЕН ШКАФ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ


 Доставя се в комплект с клемореди, челни плочи и регулируема входна плоча за кабели
 - Сваляеми странични, горен и долен панели за монтиране на входни плочи за кабели.Специално място за  DPX 125, Lexic и VISTOP до 125 A, и DPX 160  в шкафа.

       
           
 XL 3 160  МОДУЛЕН ШКАФ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С ИЗОЛАЦИЯ (клас II)

 - Подвижни странични панели или рамка
 - Водач за вертикално окабеляване
 Възможност за поръчка на оборудван шкаф с монтажна шина, челна плоча и регулируема входна плоча за кабели.
       
           

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved