You are here

Универсални PVC и алуминиеви кабелни канали

Различните серии DLP кабелни канали за монтаж на стени са идеални както за нови проекти така и за обновления. Те лесно разпределят захранващи и информационни кабели, без да се налагат съществени промени в съществуващата инсталация

universal DLP

 

 

 

 

 
   

-          Кабелни канали с различни размери

-          Богата гама от аксесоари

-          Възможност с комбиниране с Mosaic механизми и модули

-          Цялостна оферта

-          Широка гама от напълно интегрирани продукти

-          Позволяват монтажа на устройства за опроводяване, които са според международните стандарти

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved