You are here

Подови канали

 

-          В съответсвие със стандарт EN 50085-2-2

-          Използват се за осъществяване на връзка между кабелните канали с подови колонки, подови кутии и др.

-          Доставят се с капаци

 подов канал  подов канал1  
подов канал 2    

 

 

DLP кабелни канали за тръби

кабелни канали за тръби        кабелни канали за тръби

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved