You are here

TRIMOD HE

trimod hetrimod he

Основни характеристики

 • 3-фазна модулна UPS система (19” rack)
 • Номинална мощност от 10 до 60 kVA
 • Използванa технология: on-line VFI-SS-111 двойно преобразуване
 • Разнообразие от адаптируеми решения само в един шкаф: увеличаване на мощността, времето за автономна работа, (N + х) резервиране (redundancy)
 • Удобство при управление и поддръжка
 • Слабо влияние върху околната среда (висока ефективност и компактни габарити)

Функции

 • Меню за 7 езика
 • Честотен преобразувател на входа в границите 40/70 Hz и ръчен превключвател на изходящата честота 50/60 Hz
 • Възможни конфигурации вход / изход: 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3
 • Еко режим
 • EPS режим
 • Регулируемо изходно напрежение в интервал от 1V (в границите (190÷245V)
 • Управление времето за превключване към байпас
 • Извеждане на списък със събития по дата и час
 • Съхранение на информация за събитията и данните за всеки индивидуален захранващ модул
 • Технология „Plug&Play”
 • Автоматично разпознаване на захранващите модули
 

 

и още:

 

     

 

 

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved