You are here

Legrand, предлага комплексна оферта за всеки тип инсталации
 
 
 
Новите серии DX3, TX3 и RX3 могат да бъдат комбинирани с широка гама продукти, за достигане на високо професионално техническо ниво
 
 
Модулна серия DX3
 - До 125А номинален ток и 50кА
 - Изключвателна способност в компактна
 единица (1 или 1,5 модула/полюс).
- Функция токоограничаване - те ограничават късото съединение
 и удължават живота на инсталацията,
като предотвратяват повреди в кабелите, 
причинени от протичащия през тях ток. 
- Непрекъснатост на електрозахранването:оптимална селективност
- Единен монтажен принцип
- Аксесоари и допълнителни защитни модули DX3
          
         
DX3
TX3    
Модулна серия TX3
- До 63А номинален ток и 10кА
- Бърз монтаж и лесна поддръжка. 
- Използва допълнителни аксесоари, общи с аксесоарите за серия DX3.
- Сигурно свързване и повишена безопасност
- Ясна маркировка и надписно поле
- Токоограничаване клас 3
 - Eco Friendly
Модулна серия RX3 – основна защитa.
Серията е подходяща за жилищни и
търговски сгради с по малък бюджет,
без необходимост от допълнителни аксесоари.
- Лесно и бързо окабеляване
- Разпознаваема маркировка
- Дълготрайна издръжливост
- Оптимална защита в случай на късо съединение
    RX3
 
 

 
 
 ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
 
изключвателни способности  
   
 

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved