You are here

TX3 - 6000
Термомагнитни прекъсвачи от 2 A до 63 A - B, C и D криви
 
 
TX3 - 10000 - 10 kA
Термомагнитни прекъсвачи до 63А - В и С криви
 
 
tx3tx3 tx3tx3tx3
В съответствие със стандарт IEC 60898-1
Съвместим със зъбчов и виличов захранващ гребен
Оборудвано със специална DIN шина, която позволява свободно
премахване или сменяване на прекъсвача на място.
Изключвателна способност:
6000 - IEC 60898-1 - 230/400 V±
6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V±
Може да се оборудва с аксесоари за управление и сигнализация DX³. Не могат да се монтират допълнителни защитни модули
Съвместим със зъбчов и виличов захранващ гребен
Оборудвано със специална DIN шина, която позволява свободно премахване или сменяване на прекъсвача на място.
Изключвателна способност:
10000 - IEC 60898-1 - 230/400 V±
10 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V±
Може да се оборудва с аксесоари за управление и сигнализация DX³. Не могат да се монтират допълнителни защитни модули.

 

 

 

 

 

 

Допълнителни Технически Характеристики

tx3 info  
 

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved