You are here

RX3 6000
Термомагнитни прекъсвачи от 6 A до 63 A - B крива
 
 
RX3 6000
Термомагнитни прекъсвачи от 6 A до 63А - С крива
 
 
RX3 дефектнотокова защита
Дефектнотокова защита до 80А - тип АС и А
 
 
rx3rx3 rx3rx3 rx3
Не могат да се монтират аксесоари или допълнителни защитни модули
Съвместим със зъбчов или виличов захранващ гребен
Изключвателна способност:
6000 - IEC 60898-1 - 230/400 V±
6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V±
10000 - IEC 60898-1 - 127/220 V±
10 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V±
В съответствие със стандарт IEC 60898-1
Не могат да се монтират аксесоари или допълнителни защитни модули
Съвместим със зъбчов или виличов захранващ гребен
Изключвателна способност:
6000 - IEC 60898-1 - 230/400 V±
6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V±
10000 - IEC 60898-1 - 127/220 V±
10 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V±
В съответствие със стандарт IEC 61008-1
• Тип AC : за откриване на АС токови съставни
• Тип A: за откриване на АС и DC токови съставни
Не може да се монтират аксесоари
Съвместим със зъбчов и виличов тип захранващ гребен.

 

 

   

 

 

Допълнителна Техническа Информация

 

rx3  

rx3


 

 

 

 
rx3  

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved