You are here

Общи аксесоари и дистанционни модули
 
Сигнални аксесоари, независими изключватели и моторни задвижвания са общи аксесоари за сериите TX3 и DX3. Сигналните аксесоари са налични в две версии, адаптирани към зъбчов или виличов тип захранващ гребен.
 
 
 
Допълнителни модули за дефектнотокова защита за DX3
За 1 модул/полюс 
 
 
 
Допълнителни модули за дефектнотокова защита
За 1.5 модула/полюс модулен прекъсвач
 
 
auxiliariesauxiliaries   auxiliaries
В съответствие със стандарт IEC 61009-1
• Тип AC: за откриване на АС токови съставни
• Тип A: за откриване на АС и АD токови съставни
• Тип Hpi: (с повишена устойчивост): за откриване на АС и АD токови съставни
За монтаж от дясната страна на прекъсвача, 1 модул/полюс
 
В съответствие със стандарт IEC 61009
• Тип AC : за откриване на АС токови съставни
• Тип Hpi (с повишена устойчивост): за откриване на АС и АD
токови съставни
За монтаж от дясната страна на 1.5 модула/полюс прекъсвач

 

 

 

   
Допълнителни модули
 
 
 
 
Допълнителни модули
 
 
 
auxiliaryauxiliaryauxiliaryauxiliary
 
auxiliaryauxiliaryauxiliary
- Сигнални аксесоари
- Спомагателен контакт
- Сигнален контакт
- Допълнителен контакт, показващ състоянието на прекъсвача
- Независим изключвател
- Минимално напреженов изключвател
- Защита от пренапрежение
   - STOP&GO устройство за автоматично повторно включване
- Моторно задвижване
- Ръчен АВР
- Челна външна ръкохватка
- Аксесоари

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved