You are here

Катодни отводители
Клас 1 и Клас 2 (Т1, Т2)
Катодни отводители за телефонни линии, аксесоари
 
 
 
 

катоден отводителкатоден отводител

 

 

 
Защита срещу пренапрежения за 230/400 V (50/60 Hz) електрически мрежи. Катодните отводители са в съответствие със стандарт EN/IEC 61643-11.
За главни разпределителни табла.
Клас 1+2 (Т1 +Т2): катодните отводители са тествани и спесифицирани
според двата тестови класа Т1 и Т2.
 
 
За повече информация - моля разгледайте каталога "Модулна Апаратура".
 
   
 

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved