You are here

Основни характеристики

 

 
 
 
Интерком между всички апартаменти, част от инсталацията
• Интегрирана система за сигурност (SOS бутон, централизирана аларма против взлом и
технически сензор, свързани към портиерната станция).
• Висококачествено видео излъчване, дори при наличието на дълги кабелни трасета,
тъй като видео сигналите автоматично се преобразуват и усилват.
• Подходящо за разнообразните изисквания на различни по размер системи или TCP/IP
мрежи, гарантиращо спестяване на разходите
• Може да се интегрира и да се комбинира с 2-проводен видео домофон BTicino и с
жилищна автоматизация MyHOME.
• Използвано е приблизително 70% по-малко мед, което намалява влиянието върху
околната среда.
 
Високоефективна система и бърза инсталация както за основни устройства така и
за аксесоари наинсталацията, благодарение на кабели cат.5е UTP и розетки RJ45.
   
 

 

 

 

 


 

 

Външни панели

 

 

От дигитални външни панели или такива с бутони за големи сгради до единични външни панели за вили

 

 

   
d45d45d45      

 


 

 

Вътрени панели - аудио/видео

 

 

От аудио и видео комплекти с обикновени домофонни функции до мултимедия
със сензорен екран, комбинирана със система за сградна автоматизация

 

 

 

 

 

 

 
d45 paneld45d45  

 

 

 


 

 

     
Аудио вътрешен панел      
d45 audio      

 


 

 

Системата D45 e за употреба до:
 
  • 4000 Апартамента
  • 800 Слушалки на инсталация
  • 80 Входни панели на инсталация
  • 16 Портиерни станции
  • 100 Инсталационни разпределителя
  • 100 Разстояние за цветна инсталация
     

 

 

 

UPS

© 2018 Legrand - All Rights Reserved